Contact

Contact

Address:

Central Campus: Dehong Teachers’ College,

14 Xianchi Road, Mangshi, Dehong,

Yunnan, 678400, China

New Campus: Dehong Teachers’ College,

Lahuai Village, Mangshi, Dehong,

Yunnan,678400, China

E-mail: dwjl@dhtc.edu.cn, dehongtc@outlook.com

Tel: +86-692-3028-655 (Chinese)

+86-692-3028-213 (Chinese and English)

+86-692-3028-360 (Chinese and English)

Fax: +86-692-3028-360

Chinese Website: http://www.yndhec.net/

English Website: http://english.yndhec.net/

CopyRight © DehongTeachers’College · ALL Rights Reserved    TEL:0692-3028427
Address:  New Campus, Dehong Teachers’College,Lahuai Village, Mangshi, Dehong, Yunnan, 678400, China